Tính năng
Chi phí
Tốc độ tải
Dung lượng Download
Cỡ file Upload
Thời gian lưu trữ file
Dung lượng lưu trữ
Quản lý file trên Web
4Share Tool
Resume tải file
Tải nhiều file đồng thời
Quản lý thư mục
Password bảo vệ file
Direck Link
Chờ tải file kế tiếp
Nhập mã download
Từ 50.000 đồng/tháng
Tối đa băng thông
500GB/1 ngày
50GB (Tool), 2GB(Web)
Thời gian VIP + 30 ngày
100GB - 300GB
0 giây
Không
Từ 10.000 đồng/tháng
Tối đa băng thông
60GB-120GB/1 tháng
50GB (Tool), 2GB(Web)
Thời gian VIP + 30 ngày
30GB
0 giây
Không
Gói miễn phí
Free
Giới hạn
Giới hạn
1000MB (Web)
15 ngày 100MB (Web)
120 giây
Gói miễn phí


Hỗ trợ trực tuyến